ข่าวสารและกิจกรรม

dragon stone

sfjwjfrweuygruiqRIUSEFRUYWEGRIUQWGUTWEIFRHWOIURHPQUIWHTQWEGTOUWBFJWGHTKUWH

2022-09-02

Winter is coming

sdqkljghaso46Pudp9z

2022-09-02

Test news and event

test contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest content

2022-08-15


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ต้องการเร่งด่วน

ต้องการเร่งด่วน

No data was found

“องค์กรที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
จากโครงสร้างองค์กรที่เคยซับซ้อนก็ถูกปรับให้ทันสมัย
ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพพร้อมแข่งขัน”

วันนี้เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เราฝึกอบรมพนักงานของเราเต็มรูปแบบ เข้มข้น ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล
เราเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด
เราซ่อมบำรุงเครื่องบินของเรา และสายการบินลูกค้าจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง
เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เตรียมพร้อม ติดตาม และเฝ้าดูทุกความเคลื่อนไหว
เพื่อให้ท่านผู้โดยสารมั่นใจตลอดการเดินทางกับเรา
การบินไทยพร้อม Takeoff อย่างเข้มแข็งและทำหน้าที่สายการบินแห่งชาติ เชื่อมประเทศไทยสู่ทั่วโลก

“พลิกน่านฟ้าให้เป็นโอกาส
ที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก”

เรามองหาคนที่แสวงหาความท้าทายและโอกาส
ในการทำงานกับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบิน
คนที่พร้อมเรียนรู้ สนุกกับการทำงาน
ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
คนที่พร้อมผลักดันและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้เกิดขึ้น