โทรศัพท์

Operation Job Inquiry: 0 2545 1416

Management Job Inquiry: 0 2545 1315, 0 2545 2647

อีเมล

recruitment@thaiairways.com

recruitment@thaiairways.com

ตำแหน่งที่ตั้ง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิต 89 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 วัน และเวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ปิด: วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ต้องการเร่งด่วน

No data was found