ข่าวสารและกิจกรรม

dragon stone

sfjwjfrweuygruiqRIUSEFRUYWEGRIUQWGUTWEIFRHWOIURHPQUIWHTQWEGTOUWBFJWGHTKUWH

2022-09-02

Winter is coming

sdqkljghaso46Pudp9z

2022-09-02

Test news and event

test contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest contenttest content

2022-08-15


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์
การบริการของสายการบินแห่งชาติ

Cabin Crew recruitment

ต้องการเร่งด่วน

ต้องการเร่งด่วน

MARKETING RESEARCH ANALYST 3
2024-07-09 13:28:27
Permanent
Operation
(ขยายระยะเวลา)
SEARCH ENGINE MARKETING
Commercial

“องค์กรที่มีขนาดเล็กลง แต่มีประสิทธิภาพดีขึ้น
จากโครงสร้างองค์กรที่เคยซับซ้อนก็ถูกปรับให้ทันสมัย
ปรับกระบวนการให้มีประสิทธิภาพพร้อมแข่งขัน”

วันนี้เราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เราฝึกอบรมพนักงานของเราเต็มรูปแบบ เข้มข้น ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล
เราเรียนรู้และปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้โดยสารของเราได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุด
เราซ่อมบำรุงเครื่องบินของเรา และสายการบินลูกค้าจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากลมาอย่างต่อเนื่อง
เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เตรียมพร้อม ติดตาม และเฝ้าดูทุกความเคลื่อนไหว
เพื่อให้ท่านผู้โดยสารมั่นใจตลอดการเดินทางกับเรา
การบินไทยพร้อม Takeoff อย่างเข้มแข็งและทำหน้าที่สายการบินแห่งชาติ เชื่อมประเทศไทยสู่ทั่วโลก

“พลิกน่านฟ้าให้เป็นโอกาส
ที่จะเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก”

เรามองหาคนที่แสวงหาความท้าทายและโอกาส
ในการทำงานกับมืออาชีพในอุตสาหกรรมการบิน
คนที่พร้อมเรียนรู้ สนุกกับการทำงาน
ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
คนที่พร้อมผลักดันและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้เกิดขึ้น